AmiVita

Feedback, coaching en begeleiding

Wat kan je verwachten?


Els Leroux
Diëtiste

Feedback, coaching en begeleiding binnen een voedingstraject zijn uiterst belangrijk. Maar wat is nu het verschil?

Feedback

Feedback gaat over jezelf, het is nadenken over je functioneren. Hoe ga jij om met je gezondheid? Hoe belangrijk vind je jouw gezondheid? Welk cijfer zou je jezelf geven? Scoor je nu een zes of een negen voor een gezonde levensstijl? En in welke mate ben je bereid hiervoor inspanningen te leveren?

Feedback on chalkboard

Gedrag dat reeds jaren in ontwikkeling is, kan confronterend zijn, zeker als het gaat om je eigen gezondheid. Wat is jouw motivatie en in hoeverre wil je daar iets mee doen? Oude gewoonten verander je niet op één twee drie. Stap voor stap en met het nodige respect en aanmoediging om te groeien, kan AmiVita samen met jou op weg gaan naar een gezonde levensstijl!

Veilige omgeving

De essentie van feedback is het creëren van een veilige omgeving waarin de andere mag zijn wie hij is, ook met al zijn fouten. We hebben allemaal onze fouten en uitdagingen, en als een ander dat accepteert, dan voelt dat fantastisch. Het voelt heel fijn als een ander actief naar je luistert, zonder te oordelen. Het is dan pas dat men objectief het eigen gedrag kan analyseren en op zoek kan gaan naar alternatieven.

Alleen in een veilige omgeving kan je je eigen gedrag in vraag stellen en op zoek gaan naar alternatieven.

Op die manier begeleidt AmiVita jou om je doel te bereiken: voeden en niet alleen vullen! Stapsgewijs gaan we op weg naar een gezondere eet- en levensstijl waardoor je je opnieuw mentaal en fysiek goed voelt!

Coaching

Veel staat of valt dan ook met de feedback die je krijgt. AmiVita kiest om feedback opbouwend te brengen. Feedback wordt coaching! Wat gaat er al goed? Wat is het volgende punt waar we zullen aan werken? Wat loopt minder goed en hoe kunnen we dit aanpakken?

Coach on chalkboard

Coaching dient om je bewust te maken van je gedrag en hoe je het kan veranderen. Het leidt tot bewustwording en zelfkennis. Welk gedrag willen we zien en hoe zullen we dit bereiken?

Vandaar dat het creëren van een veilige omgeving zo belangrijk is. Doelen moeten duidelijk zijn, dan scoort feedback beter. Doelen moeten echter niet alleen duidelijk zijn, je dient er ook op voorbereid worden, dat is coachen! Samen stap voor stap op weg gaan is begeleiding.

AmiVita

Alle begin is moeilijk en iedereen is uniek. Zoek je een persoonlijke coach die naar je luistert en je persoonlijk begeleidt? Dan kan je terecht bij AmiVita en gaan we samen aan de slag.